Yüklenİyor
Başarılı yeteneklerimizle profesyonel dijital dünyanızda
eğlenceli bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Aynı zamanda sizleri ve kendimizi koruyoruz.

Gizliliğiniz Önemli!

Gizlilik Sözleşmesi


vlogger.com.tr sitesinden (kayıtlı üye olarak ya da olmayarak) hizmet almak için öncelikle aşağıda belirtilen üyelik / kullanım şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir.
1.vlogger.com.tr hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının,çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) vlogger.com.tr’a aittir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen vlogger.com.tr’a aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına,çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.
vlogger.com.tr’a üye olabilmek ve/veya Site’de sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının kullanıcı tarafından kabul ve taahhütedilmesi gerekmektedir. Her halükarda Site’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.
Hüküm ve Şartlar:
1-İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, kabul vebeyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Site’ye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Site’de sağlanan hizmetlerin kullanımında ve Site’ye girişinde her türlüsorumluluğu üstlendiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2-vlogger.com.tr’a Facebook hesabı aracılığı ile bağlanarak veya Twitter ile bağlanarak üye olabilirsiniz. Ancak Site kullanımı için Üyelik zorunlu olmayıp; yorum yazmak,puan vermek, profil açmak vb. aktiviteler için Üyelik zorunludur.
3-Üyeler, kendileri tarafından Site’ye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte“İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteolan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından kullanılan İçeriğinkanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun vlogger.com.tr tarafından tespit edilmesi halinde;
vlogger.com.tr söz konusu İçeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Site’den kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda vlogger.com.tr’un Üye’ye karşı herhangi birsorumluluğu bulunmayacaktır.Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:
(a-)5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk e yönelikkaralayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.
(b-)Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.
(c-)Hakaret -Taciz: Site’de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme,karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnikgrubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.
(d-)Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikleçocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, TürkCeza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.
(e-)İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilimummaddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.
(f-)Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, hertürlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendirenİçeriklere izin verilmemektedir.
(g-)Silahlar ve Patlayıcı maddeler: vlogger.com.tr sitesinde yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izinverilmemektedir.
(h-)Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın;yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir.vlogger.com.trbu konuda oldukça kararlıdır.
(i-)Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: vlogger.com.tr sitesinde, başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bukapsamda Üyeler sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibiolarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim,yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, vlogger.com.tr Teknoloji ihlale konu olan İçeriği şikayetüzerine veya kendiliğinden Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri vesınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar. Üyeler, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve İçeriği kendi istekleriyle Siteye yüklemekle, vlogger.com.tr sitesine söz konusu İçeriği Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar.
(j-)Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayarvirüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın vlogger.com.tr tarafındansonlandırılacaktır.
(k-)Kullanıcı Şikâyeti: Nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının hakaden Sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adınavlogger.com.tr’u uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanca incelenecek ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.
(l-) vlogger.com.tr Tarafından Belirlenen Kriterler: Üyeler, Site’ye yükleyecekleri İçerik ve Site’de yer alacak görüş, yorum ve kriterlerinde vlogger.com.tr tarafından belirlenenve bir yazılım tarafından denetlenen “yükleme sınırlarına” uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükleme sınırlarını denetleyen yazılımda herhangi bir sorun ya da açıkbulunması halinde dahi Üyeler açıklanan sınırlara uymayı kabul ve taahhüt eder.vlogger.com.tr tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması ve/veya Site’nin amacı ile örtüşmeyen türden İçerik yüklenmesi, eleştiri ve yorumların yapılması halinde,vlogger.com.tr söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Siteden kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.vlogger.com.tr tarafından belirlenen kriterlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:
Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama içeremez. Alaya alan türde eleştiriler yazılamaz. Üye herhangi bir şekilde hakarete maruz kalırsa bu tarz eleştiri,cevap, yorum ve açıklamalara cevap veremez. Bu gibi durumlarda derhal vlogger.com.tr a haber verilmelidir.vlogger.com.tr’da Eleştiri- yorum yazma ve yazışma kriterleri kapsamında belirtilen kurallardan uygulanabilir olanları Site içerisindeki yazı yazılabilen tüm alanlar içingeçerlidir.
Site’de vlogger.com.tr olmaksızın yapılan her türlü reklam, promosyon faaliyeti yasaktır. Ayrıca spam içerik olarak addedilen yorumların yapılması da yasak olup; ihlalhalinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Üyelik iptal edilebilecektir.
4-YASAL SORUMLULUK:
Üyelerimiz, Site’ye yükledikleri İçerik’ten münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğesahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamdavlogger.com.tr un söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.
5-İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, vlogger.com.tr Site’de daha ayrıntılı olarak belirtilen birtakım uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunabilir.
6-Site, özellikle vlogger.com.tr tarafından sağlanan İçerikleri de kapsamaktadır ve bu İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sırşeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. İşbu Sözleşme uyarınca, vlogger.com.tr tarafından vlogger.com.tr ́a ait İçerik üzerinde, Site’yi kullanan her birKullanıcı’ya sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için; dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemez bir lisans verilmektedir. Kişiselkullanım dışında, reklam veya ticari amaçlı olarak herhangi bir vlogger.com.tr ́a ait İçeriği, vlogger.com.tr yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme,dağıtma, depolama/saklama yasaktır.
7-Site ́deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site ́de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan,bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte vetaahhütte bulunulmamaktadır.
8-Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler ve yayınlanan İçeriklerin tam ve doğru olması için gayret edilmekte olup; bu İçeriklerden dolayıvlogger.com.tr, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel veişitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. vlogger.com.tr, üçüncü kişilertarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
9-Üye, Site’ye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur.
10-vlogger.com.tr, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve Site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekildeÜyelere kazanılmış hak tahsis etmez.
11-vlogger.com.tr, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve Üyeler ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleridoğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye’nin Facebook ID’sini, Facebook kullanıcı adını, doğumtarihini, elektronik posta adresini, IP adresini, tarih ve saat gibi bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.
12-Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel kişiler Kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda vlogger.com.tr, Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; Kullanıcı’nın izninegerek olmaksızın Kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.
13-vlogger.com.tr,, Üyelerin Facebook hesaplarında Open Graph teknolojisi kapsamında, Site kullanımları dahilinde paylaşımlar yapma hakkını haizdir. Site’ye Facebookhesabı aracılığı ile bağlanmakla Üyeler vlogger.com.tr’a bu izni vermiş olurlar.
14-İşbu Sözleşme; Kullanıcı, Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşmezaman içinde vlogger.com.tr, tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Site’ye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmişsayılacaktır.
15-vlogger.com.tr, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya dazımni hiçbir garanti vermemektedir. vlogger.com.tr,, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve Uygulama’yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Hizmetlerin ve Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı vlogger.com.tr,un Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğuolmayacaktır.
vlogger.com.tr, sunduğu servislerin kesintisiz ve hatasız çalışması için elinde geleni yapacaktır. Ancak internet erişim hizmeti veren servis sağlayıcıların sistemlerindemeydana gelebilecek teknik arızalar, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin sistemlerinde meydana gelecek aksaklıklar, sistem bakımları ve mücbir nedenler gibi vakalardavlogger.com.tr servisleri de bağlantılı olarak etkilenebilir. Bu gibi durumlarda vlogger.com.tr servislerin etkin olarak işlemesi için gerekli tedbirleri alacaktır, fakat doğrudanmüdahale yetkisi olmayan bağlantılı servis arızaları ve hataları için sorumluluk kabul etmemektedir.
16-Taraflar arasında yapılan bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C.Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.
17-Kullanıcı, Site ́yi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ́nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan vetaahhüt eder.
Bize Bildirin: Mail: info@vlogger.com.tr http://www.vlogger.com.tr/

We are Return